VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ KẾT LUẬN SỐ 01 - KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VỀ: “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ ba - 21/12/2021 09:25 1.081 0
Tham luận: Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 
Kính thưa toàn thể Hội nghị!
Hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Được sự đồng ý và giới thiệu của Ban Tổ chức cho phép phát biểu tham luận tại hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Chi bộ cơ quan Liên minh HTX tỉnh xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh mà ban tổ chức hội nghị đã thông qua. Để minh chứng thêm những kết quả đã đạt được, Liên minh HTX tỉnh xin trao đổi thêm về việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:
Có thể thấy không chỉ năm 2021 mà năm 2022 tới dịch COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục chủ động, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng hành cùng các HTX, đơn vị thành viên kịp thời tư vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX; thực hiện "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thành việc làm tất yếu và cần thiết đối với Chi bộ, cơ quan, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và các văn bản có liên quan phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2025, Nghị Quyết Đại hội Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ IX và nhiệm vụ chính trị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Trong quá trình thực hiện Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW phải nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của Chi ủy, Chi bộ cơ quan, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Chi bộ Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Ngay từ đầu năm 2021, Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 15/01/2021 của tỉnh ủy Quảng Ninh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, Chi bộ Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng kế hoạch 42-KH-CB ngày 22/01/2021 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, cũng như thực hiện chuyên đề toàn khóa nhằm: Nâng cao nhận thức và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, xây dựng cơ quan Liên minh HTX đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên cơ quan; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cá nhân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác. Chi bộ yêu cầu từng Đảng viên viết cam kết vào sổ tay Đảng viên để nghiêm túc triển khai thực hiện. Hằng tháng, hằng quý Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình giám sát nội dung này trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
Kính thưa hội nghị!
Việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  cũng như chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Liên minh HTX Việt Nam giao, Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 cả công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.
Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết ngày 02/12/2020 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 gắn với chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 27/10/2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác số 91/CTr-LM ngày 09/3/2021, Chương trình hành động số 05/CTr-LM ngày 07/01/2021 triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kế hoạch 191/KH-UBND; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 136/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thành lập mới HTX năm 2021... Bên cạnh đó nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời cảnh giác trước các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên các trang mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính thống; thường xuyên thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 tới toàn thể các HTX, đơn vị thành viên. Qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX tỉnh năm 2021 tiếp tục phát triển mạnh cả về lượng và chất.Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã được 100% các Hội có tính đặc thù trong cụm Khối thi đua của Tỉnh suy tôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Khối năm 2021, đề nghị được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tặng cờ năm 2021.
Kính thưa các đồng chí!
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác năm 2022, ngoài các giải pháp đã được chỉ ra trong báo cáo, Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX tỉnh xin tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Chi bộ cơ quan Liên minh tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.
(2) Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2022, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bám sát Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 là:"Thích ứng antoàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.
(3) Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
(4) Chi ủy, Chi bộ cơ quan tuyên tuyền thường xuyên hơn nữa những nội dung cơ bản, trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những câu chuyện cụ thểdễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm theo; về những chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo Bác; tuyên truyền về những kết quả học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, các cấp; những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác thời gian vừa qua.
(5) Hằng năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng Ủy Khối các Cơ quan Tỉnh, Chi bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên tập trung vào nội dung học tập Bác, kế hoạch đăng ký làm theo và kết quả thực hiện, nhất là vấn đề thực hiện trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.
                                                                                                    Bài viết: Phạm Anh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của việc xây dựng cổng thông tin?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay2,583
  • Tháng hiện tại189,464
  • Tổng lượt truy cập7,208,771
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây